Regulamin sklepu internetowego glamhome.pl

I. Informacje o przedsiębiorcy

Sklep internetowy działający pod adresem www.glamhome.pl, prowadzony jest przez Karina Aszyk Glam Home i jest własnością Sprzedawcy.

Dane adresowe:
Karina Aszyk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Glam Home Karina Aszyk z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 169 , zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Toruń ,

NIP: 8762056262

Glam Home Karina Aszyk
ul. Szosa Chełmińska 169
87-100 Toruń

Email: sklep@glamhome.pl
Tel.+48 731 741 741

II. Założenia ogólne.

 • Sklep glamhome.pl jest sklepem internetowym, prowadzącym sprzedaż detaliczną i hurtową produktów wyposażenia wnętrz, w tym mebli, oświetlenia, tapet, tekstyliów i dodatków za pośrednictwem sieci Internet.
 • Na stronach sklepu glamhom.pl zamieszczone są informacje, które nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Dane produktów, ich opisy oraz ceny stanowią jedynie informację handlową. Zamówienie składane na stronie glamhome.pl jest rozumiane jako oferta kupna określonego produktu, na warunkach podanych w opisie danego produktu.
 • Zamówienia w sklepie glamhome.pl można składać 24 godziny na dobę. Wszystkie zamówienia składane są w języku polskim.
 • Ceny wszystkich produktów widoczne na stronach www.glamhome.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki które podane są oddzielnie w opisie każdego przedmiotu oraz finalnie w koszyku zamówienia.
 • Realizacja zamówień jest dokonywana jedynie w dni robocze do godziny 16.00 w terminie określonym podczas składania zamówienia i liczona jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania kampanii promocyjnych na stronie sklepu, do wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu, zmiany cen produktów i usług znajdujących się w ofercie, oraz do przeprowadzania zmian.
 • Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby produkty dostępne na stronie internetowej sklepu pokrywały się z rzeczywistymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku gdy zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia o tym Kupującego oraz zwrotu wpłaty otrzymanej sumy pieniężnej jeśli Kupujący dokonał zapłaty.
 • Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu zakupioną rzecz bez wad.
 • Złożenie zamówienia w sklepie glamhome.pl jest równoznaczne z oświadczeniem iż Kupujący zapoznał się i akceptuje regulamin sklepu glamhome.pl

III. Zamówienia

 • Warunkiem realizacji zamówienia na produkty zamieszczone na stronach sklepu glamhome.pl jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia, który jest dostępny na stronach glamhome.pl.
 • Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych, tj. imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail:
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia gdy Kupujący:
  – nie wypełni poprawnie formularza zamówienia;
  – nie dokona wpłaty w ciągu 3 dni od złożenia zamówienia;
  – odmówi odebrania przesyłki.
 • Zmiany złożonego zamówienia mogą zostać wprowadzone lub zamówienie może zostać wycofane, gdy Kupujący skontaktuje się ze Sprzedawcą drogą mailową, pisząc na adres: sklep@glamhome.pl lub dzwoniąc pod numer +48 731 741 741
 • Zmiany dla zamówień potwierdzonych, opłaconych i o nadanym statusie “przyjęte do realizacji” nie mogą mieć gwarancji pozytywnego rozpatrzenia.
 • Płatności z tytułu zamówień składanych w sklepie internetowym glamhome.pl mogą być realizowane przez Kupującego w następujący sposób:
  – przelew krajowy na konto bankowe glamhome.pl – przelewając pieniądze
  – bezpośrednio na konto BZWBK: 63 1090 1506 0000 0001 3364 0600
  – za pomocą płatności elektronicznych przelew24

IV. Czas i koszty wysyłki

 • Realizacja zamówień jest dokonywana jedynie w dni robocze do godziny 16.00 w terminie określonym podczas składania zamówienia i liczona jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcę.
 • Współpracujące ze sklepem internetowym firmy kurierskie dostarczają przesyłki już następnego dnia od momentu wysyłki. Doręczenia są realizowane głównie do godziny 17.00. Kurier zobowiązany jest do dokonania trzech prób w celu doręczenia przesyłki. Próby doręczenia podejmowane są dzień po dniu w dni robocze.
 • Sprzedawca zobowiązuje się do wyjaśnienia ewentualnych opóźnień w realizacji zamówień i dostawie przesyłek.
 • Kupujący jest informowany o zaksięgowaniu wpłaty oraz o wysyłce drogą mailową.
 • Sprzedający zobowiązuje się do nadania przesyłki maksymalnie do 5 dni roboczy od momentu otrzymania wpłaty, o ile towar w momencie składania zamówienia miał status “dostępny”.
 • Przesyłki wysyłane są wyłącznie za pośrednictwem firm kurierskich.
 • Koszt dostawy przesyłek to:
  – Przesyłka kurierska – 15-99 zł w zależności od gabarytów przesyłki;
  – Przesyłka kurierska na palecie Raben – 150-300 zł (koszty i warunki ustalane indywidualnie);
  – Odbiór osobisty– 0 zł.
 • Najtańszym zwykłym sposobem dostarczenia zakupionej rzeczy oferowanym przez Sprzedawcę jest przesyłka kurierska.
 • Ogólne warunki świadczenia usług kurierskich świadczonych przez firmy, z którymi współpracuje sklep internetowy glamhome.pl, dostępne są na stronach przewoźników.

V. Reklamacja

 • Reklamacje towarów zakupionych za pomocą platformy sprzedażowej glamhome.pl rozpatrywane są zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego – Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 • Po rozpatrzeniu uzasadnionej reklamacji, złożonej w terminie określonym w kodeksie cywilnym, Sprzedawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany zakupionego towaru na inny, pełnowartościowy. W przypadku wyczerpania stanów magazynowych Sprzedawca zobowiązuje się do zwrócenia kosztów transakcji lub zaoferuje inny produkt dostępny w sklepie internetowym.
 • Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji oraz reklamowanej rzeczy .
 • Reklamację wraz z załączonymi zdjęciami szkody należy zgłosić mailowo pod adresem sklep@glamhome.pl
 • Sklep nie ponosi odpowiedzialności za towar uszkodzony w transporcie. Przy produktach szklanych, ceramicznych i innych kruchych oraz w każdym wypadku, gdy towar został uszkodzony z winy przewoźnika, do reklamacji należy dołączyć protokół szkody sporządzony przez kuriera w dniu doręczenia.
  UWAGA! – protokoły spisane on-line na stronie przewoźnika oraz w dniu kolejnym od doręczenia nie są podstawą do wszczęcia procesu reklamacyjnego.
 • W przypadku pozytywnie rozpatrzonej przez Sprzedawcę reklamacji, reklamowany towar należy zwrócić w oryginalnym opakowaniu, dobrze zabezpieczony przed wszelkimi uszkodzeniami, na adres:
 • Glam Home
  Ul. Szosa Chełmińska 169
  87-100 Toruń
 • Przesyłki za pobraniem nie będą akceptowane i nie zostaną odebrane przez Sklep.
Reklamacje w okresie trwania Pandemii:

Ze względu na zmiany regulaminów naszych Przewoźników dotyczące dostaw towarów w okresie pandemii wprowadza się dodatkowe zasady rozpatrywania reklamacji uszkodzeń przesyłek w transporcie:

 1. W celu rozpatrzenia reklamacji prosimy o dostarczenie odpowiednio spisanego protokołu szkody oraz zdjęć na adres sklep@glamhome.pl w dniu jego spisania.
 2. Protokół szkody musi zostać spisany tylko i wyłącznie w dniu doręczenia przesyłki w formie papierowej. Nie akceptujemy protokołów spisanych on-line ze względu na fakt, iż nie potwierdzają one wyłącznej szkody przewoźnika,
 3. W celu umożliwienia osobistej weryfikacji paczki – przesyłki wartościowe zawierające szkło, lustra, meble, oświetlenie zostają przez nas nadane „za pobraniem” o wysokości pobrania równym 5 zł,
 4. W przypadku stwierdzenia szkody i spisania protokołu wymagamy zdjęcia zewnętrznego przesyłki (opakowania) oraz zdjęć uszkodzonego produktu,
 5. Czas rozpatrzenia reklamacji ulega wydłużeniu do 30 dni (czas taki sam jaki ma na rozpatrzenie reklamacji przewoźnik)
 6. Wynik reklamacji uzależniony jest od decyzji przewoźnika – jego decyzja zostanie klientowi załączona zaraz po jej otrzymaniu.

Jednocześnie informujemy, iż nie wysyłamy produktów nie sprawdzonych lub uszkodzonych na etapie pakowania, co potwierdzają zapisy monitoringu paczek pakowanych w salonie GLAM HOME.

Powyższe zapisy będą obowiązywały tak długo jak stan pandemii i przepisy wyjątkowe dotyczące przesyłek nadawanych i odbieranych w tym okresie.

VI. Odstąpienie od umowy.

 • Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Celem zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w Załączniku nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 • Sprzedawca bez zwłoki przesyła Kupującemu potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży na podany przez Kupującego adres e-mail.
 • Kupujący będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem opisanych poniżej kosztów które jest zobowiązany ponieść konsument tj :
  – dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę oraz
  – bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru do Sprzedawcy).
 • W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest zobowiązany zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 dni na adres: Glam Home ul. Szosa Chełmińska 169 87-100 Toruń . Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle na adres Sprzedawcy zakupioną rzecz przed upływem terminu 14 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy.
 • Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności wliczając w to koszty dostarczenia rzeczy do Kupującego (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zakupionej rzeczy z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Opakowanie i sposób wysyłki zwracanego towaru, powinien odpowiadać właściwościom produktu i być przystosowany do bezpiecznego transportu, nie naruszającego cech fizycznych produktu ani oryginalnego opakowania.
 • W przypadku odstąpienia od umowy, Kupujący zobowiązuje się pokryć koszty odesłania towaru z tytułu zwrotu.
 • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  – w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  – w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument  żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo  odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Kupujący jest zobowiązany odesłać zakupioną rzecz na adres:
  Glam Home
  Ul. Szosa Chełmińska 169
  87-100 Toruń

VII. Ochrona danych osobowych.

 • Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 • Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie swoich danych osobowych w bazie danych firmy Glam Home Karina Aszyk z siedzibą w Toruniu
 • Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:
  – Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.)
  – Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
  – Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)
 • Kupujący ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.
 • Dane osobowe są wykorzystywane przez Sprzedawca wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Kupującego – w calach promocyjnych.
 • Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim.

VIII. Postanowienia końcowe.

 • W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące obecnie przepisy prawne.
 • Żadne z postanowień regulaminu nie ma na celu naruszenia praw konsumenta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, ponieważ w momencie niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu.